Menu
Jazyk:

Jak na to?

Krok po kroku
Podmínky užívání Karty MultiSport
Často kladené dotazy
Vyzvedni si Kartu MultiSport u svého zaměstnavatele
Kartu MultiSport obdržíš v originální obálce, ve které si zároveň můžeš přečíst instrukce, jak tento jedinečný firemní benefit efektivně využívat. Svou MultiSport kartu si nyní podepiš a prostuduj si také závazné podmínky jejího užívání.
Vyber si aktivitu a vyraž sportovat
Karta MultiSport se přizpůsobí Tvým individuálním potřebám. Z více než 40 druhů sportovních a relaxačních aktivit si vyber tu, která Tě oslovila, a to v požadované lokalitě v rámci ČR.
Karta MultiSport + průkaz totožnosti = ideální pár
Kartu MultiSport , nelze nikomu zapůjčit, můžeš ji využívat pouze Ty. Před začátkem každé sportovní či relaxační činnosti je nutné na recepci současně s Kartou MultiSport předložit průkaz totožnosti, vyplnit jednoduchý formulář a svým podpisem vstup do sportovního zařízení potvrdit.
Každý den s MultiSportem
Každý den můžeš Kartu MultiSport využít na jednu aktivitu u kteréhokoliv z našich smluvních partnerů. Není to předplacená permanentka , určená pouze do jednoho sportovního zařízení. Komfort této zaměstnanecké výhody můžeš již brzy poznat na vlastní kůži. Sportuj, relaxuj a bav se s kartou MultiSport!

Podmínky užívání Karty MultiSport (Dále jen Karta)

1. Kartu lze získat pouze prostřednictvím firmy MultiSport Benefit, s.r.o.

2. Karta je vystavena na jméno, je nepřenosná, nesmí být zpřístupňována jiným osobám. Kartu lze využít každý den k jednomu bezplatnému vstupu v jednom sportovním centru. Výjimkou je wellness centrum Infinit (Praha 9), kde je za vstup účtován doplatek.

3. Před využitím služeb ve sportovních a relaxačních centrech je majitel Karty povinen na recepci pokaždé předložit doklad totožnosti a potvrdit svým podpisem návštěvu centra. Karta je platná pouze po předložení osobního dokladu se jménem a fotografií (občanský průkaz, řidičský průkaz, firemní identifikátor, aj.)

4. V případě pronájmu kurtu 2 až 4 osobami, kde minimálně 2 osoby vlastní kartu MultiSport, je kurt zdarma. Pokud kartu vlastní pouze 1 uživatel, ostatní uživatelé hradí zbytek, tj. 50% kurtu přímo partnerovi.

5. Pracovník MultiSport Benefit (Kontrolor) a pověřený pracovník partnera jsou oprávněni ověřovat Karty náhledem do osobního dokladu a odebrat kartu užívanou v rozporu s jejím určením a řádem.

6. Karta musí být uživatelem podepsána, jinak je neplatná.

7. Uživatel Karty je povinen se čitelně podepisovat (podle vzoru na kartě) na výkazech návštěv, nacházejících se na recepci objektu.

8. Uživatel je povinen dodržovat řád objektu, ve kterém se nachází.

9. Služby lze využívat v provozní době objektu (pokud se nevyskytují jiná omezení).

10. V zájmu spokojenosti klientů doporučujeme předchozí telefonický kontakt s partnerem, za účelem objednávky volných míst (např. pro skupinové lekce).

11. Kartu je možné využívat na jednorázové vstupy do sportovních center. Kartu však nelze uplatnit na kurzy organizované sportovními centry. Kartu lze využít pouze na aktivity vypsané každým sportovištěm. Seznam těchto aktivit je k dispozici na našich webových stránkách v záložce daného sportoviště. Kartou nelze hradit jiné aktivity ani za doplatek v hotovosti.

12. Je zakázáno provádět jakékoliv změny ve vzhledu Karty, kromě vlastnoručního podpisu na vyhrazeném místě.

13. Veškeré informace spojené s dostupností služeb lze získat na telefonním čísle infolinky 227 027 400.

14. Obchodování s Kartami a jakákoliv forma distribuce Karet bez souhlasu MultiSport Benefit je pod sankcí občansko-právního řízení zakázána.

15. Nahlášení neoprávněných osob do programu bude pokutováno v souladu s ustanoveními smlouvy.

16. Je zakázáno využívat Karty za účelem výdělku.

17. Je zakázáno využívat Karty mimo období, na které byly vydány.

18. Ztrátu, zničení, nebo krádež Karty je nutné neprodleně hlásit osobě zodpovědné za kontakt s MultiSport Benefit – objednavky@multisport.cz. V případě nálezu karty, která byla dříve nahlášena jako ztracená, je nutné ji odeslat do MultiSport Benefit, nebo předat osobě zodpovědné za kontakt s MultiSport Benefit.

19. Uživatel Karty může využívat výhradně služeb daného partnera, uvedených na stránce www.multisport.cz.

20. Karta je majetkem MultiSport Benefit. MultiSport Benefit má právo žádat o vrácení Karty v případě, že uživatel poruší stávající řád a odmítnout vydání karty takovému uživateli v budoucnu. Informace o porušení stávajícího řádu bude zaslána zaměstnavateli.

21. Klient, který vystoupí z programu MultiSport je povinen vrátit kartu MultiSport společnosti MultiSport Benefit, s.r.o.

22. Při objednání karty uživatel prohlašuje, že se seznámil se stávajícím řádem a bezvýhradně jej akceptuje.

23. MultiSport Benefit si vyhrazuje právo na jakékoliv změny stávajícího řádu.

24. Uživatel karty může platnost karty Multisport pozastavit na dobu neurčitou, ale pouze z vážných zdravotních důvodů, podložených lékařskou zprávou. Žádost o pozastavení karty musí nahlásit na HR oddělení vaší společnosti nejpozději do 20. dne v měsíci. Karta je poté pozastavená až od 1. dne měsíce následujícího.

25. Uživatel karty Multisport může kartu kdykoliv zrušit, a to opět pouze žádostí přes HR oddělení vaší společnosti k 20. dni v měsíci. Jakmile jednou z programu Multisport vystoupí, může se do něj vrátit a kartu znovu objednat nejdříve za půl roku.

26. Doprovodnou kartu je možné vydat pouze na jednoho člena rodiny. Tato karta však není zdarma, je třeba si ji zakoupit. Na doprovodnou kartu má nárok pouze Zaměstnanec, který má svou zaměstnaneckou kartu aktivní.

Kolikrát denně je možné využít kartu MultiSport?
Jak se využívá program MultiSport?
Je možné zařadit do programu nové sportoviště?
Je možné rezervovat lekce, kurty aj. přímo v MultiSport Benefit, např. telefonicky?
Je možné využívat program MultiSport i v Polsku a na Slovensku?
Můžu kartu MultiSport půjčit kamarádovi?
Je možné získat kartu MultiSport pro člena rodiny nebo kamaráda?
Je možné si u Vás kartu objednat e-mailem, či po telefonu?
Je možné kartu objednat individuálně v případě, že nemám možnost zaměstnaneckého benefitu?
Je možné využívání programu přerušit?
Jak je zapojení do programu zpoplatněno?
Je nutné zasílat kartu zpět po skončení platnosti?
Jak je karta doručována?
Ztratil jsem kartu, jak mám postupovat?
Je možné osobní vyzvednutí karty?

Chceš získat další slevy a výhody s kartou MultiSport?
Chceš být informován o novinkách v programu?

 

Zaregistruj se a staň se členem MultiClubu