Menu
Jazyk:

Jak na to?

Krok po kroku
Podmínky užívání Karty MultiSport
Často kladené dotazy
Vyzvedni si Kartu MultiSport u svého zaměstnavatele
Kartu MultiSport obdržíš v originální obálce, ve které si zároveň můžeš přečíst instrukce, jak tento jedinečný firemní benefit efektivně využívat. Svou MultiSport kartu si nyní podepiš a prostuduj si také závazné podmínky jejího užívání.
Vyber si aktivitu a vyraž sportovat
Karta MultiSport se přizpůsobí Tvým individuálním potřebám. Z více než 40 druhů sportovních a relaxačních aktivit si vyber tu, která Tě oslovila, a to v požadované lokalitě v rámci ČR.
Karta MultiSport + průkaz totožnosti = ideální pár
Kartu MultiSport , nelze nikomu zapůjčit, můžeš ji využívat pouze Ty. Před začátkem každé sportovní či relaxační činnosti je nutné na recepci současně s Kartou MultiSport předložit průkaz totožnosti, vyplnit jednoduchý formulář a svým podpisem vstup do sportovního zařízení potvrdit.
Každý den s MultiSportem
Každý den můžeš Kartu MultiSport využít na jednu aktivitu u kteréhokoliv z našich smluvních partnerů. Není to předplacená permanentka , určená pouze do jednoho sportovního zařízení. Komfort této zaměstnanecké výhody můžeš již brzy poznat na vlastní kůži. Sportuj, relaxuj a bav se s kartou MultiSport!

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARTY MULTISPORT (Dále jen Karta)

 

 1. Kartu lze získat pouze přes svého zaměstnavatele prostřednictvím firmy MultiSport Benefit, s.r.o..
 2. Karta je vystavena na jméno, je nepřenosná a nesmí být zpřístupňována jiným osobám. Kartu lze využít každý den k jednomu bezplatnému vstupu v síti sportovišť programu MultiSport. Výjimkou jsou wellness centrum Infinit – Wellness Hotel Step, Infinit SPA, Infinit wellness a fitness (Majdalenky), Infinit Maximus wellness& SPA, Sauna – Spot Dvorce, Saunia – Galerie Butovice a Saunia – Park Hostivař, kde je za vstup účtován doplatek.
 3. Před využitím služeb ve sportovních a relaxačních centrech je majitel Karty povinen na recepci pokaždé předložit doklad totožnosti a potvrdit svým podpisem návštěvu centra. Karta je platná pouze po předložení osobního dokladu se jménem a fotografií (občanský průkaz, řidičský průkaz, firemní identifikátor, aj.)
 4. V případě pronájmu kurtu 2 až 4 osobami, kde minimálně 2 osoby vlastní Kartu, je kurt zdarma. Pokud kartu vlastní pouze 1 uživatel, ostatní uživatelé hradí zbytek, tj. ½ kurtu přímo partnerovi. V případě pronájmu kurtu na beach volejbal se karta rovná ¼ ceny kurtu/hod. Pokud je ve skupině menší počet karet než čtyři, tak zbytek doplácejí osoby bez Karty.
 5. Pracovník MultiSport Benefit s.r.o. (Kontrolor) nebo pověřený pracovník partnera jsou oprávněni ověřovat Karty náhledem do osobního dokladu a odebrat Kartu užívanou v rozporu s jejím určením a řádem.
 6. Karta musí byt uživatelem podepsána, jinak je neplatná.
 7. Uživatel Karty je povinen se čitelně podepisovat (podle vzoru na kartě) na výkazech návštěv, nacházejících se na recepci objektu.
 8. Uživatel je povinen dodržovat řád objektu, ve kterém se nachází.
 9. Služby lze využívat v provozní době objektu (pokud se nevyskytují jiná omezení).
 10. V zájmu spokojenosti klientů doporučujeme předchozí telefonický kontakt s partnerem, za účelem objednávky volných míst (např. pro skupinové lekce).
 11. Kartu je možné využívat na jednorázové vstupy do sportovních center. Kartu však nelze uplatnit na kurzy organizované sportovními centry. Kartou nelze hradit jiné aktivity ani za doplatek v hotovosti. Kartu lze využít pouze na ty aktivity, vypsané na webových stránkách https://www.multisport.cz/cs/sportoviste/ v detailu daného sportoviště.
 12. Je zakázáno provádět jakékoliv změny ve vzhledu Karty, kromě vlastnoručního podpisu na vyhrazeném místě.
 13. Veškeré informace spojené s dostupností služeb lze získat na telefonním čísle infolinky 227 027 400.
 14. Obchodování s Kartami nebo jakákoliv forma distribuce Karet bez souhlasu MultiSport Benefit s.r.o. je pod sankcí občansko-právního řízení zakázána.
 15. Přihlášení neoprávněných osob do programu MultiSport bude pokutováno v souladu s ustanoveními smlouvy.
 16. Je zakázáno využívat Karty za účelem výdělku.
 17. Je zakázáno využívat Karty mimo období, na které byly vydány.
 18. Ztrátu, zničení, nebo krádež Karty je nutné neprodleně hlásit na sprava@multisport.cz či ve formuláři. V případě nálezu Karty, která byla dříve nahlášena jako ztracená, je nutné ji odeslat do MultiSport Benefit s.r.o. nebo předat osobě zodpovědné za kontakt s MultiSport Benefit s.r.o. ve vaší firmě.
 19. Uživatel Karty může využívat výhradně služeb daného partnera, uvedeného na stránce www.multisport.cz.
 20. Karta je majetkem firmy MultiSport Benefit s.r.o.. MultiSport Benefit s.r.o. má právo žádat o vrácení Karty v případě, že uživatel poruší stávající řád a odmítnout vydání Karty takovému uživateli v budoucnu. Informace o porušení stávajícího řádu bude zaslána zaměstnavateli.
 21. Uživatel Karty, který vystoupí z programu MultiSport je povinen vrátit Kartu společnosti MultiSport Benefit s.r.o.
 22. Při objednání Karty uživatel prohlašuje, že se seznámil se stávajícím řádem a bezvýhradně jej akceptuje.
 23. MultiSport Benefit s.r.o. si vyhrazuje právo na jakékoliv změny stávajícího řádu.
 24. Uživatel Karty může platnost Karty pozastavit na dobu neurčitou, ale pouze z vážných zdravotních důvodů, podložených lékařským potvrzením. Žádost o pozastavení Karty musí nahlásit přes formulář vždy do data uzávěrky objednávek na následující měsíc. Karta je poté pozastavená až od 1. dne měsíce následujícího.
 25. Uživatel Karty může Kartu kdykoliv zrušit, a to opět pouze žádostí přes objednávkový formulář, nejpozději do data uzávěrky objednávek na následující měsíc. Jakmile jednou z programu MultiSport vystoupí, může se do něj vrátit a Kartu znovu objednat nejdříve za 6 měsíců.
 26. Uživatel Karty má možnost požádat o vydání jedné doprovodné Karty pro osobu blízkou starší 15 let a až o tři Karty dětské pro děti do 15 let. Zrušením zaměstnanecké Karty ztrácí Uživatel nárok na Karty doprovodné i dětské. Stejné pravidlo je uplatněno i pro vydání Karet, kdy bez Karty zaměstnanecké není možné vydat Karty doprovodné. Uživatel dětské Karty (dítě do 15. narozenin) se na sportovišti prokazuje průkazem pojištěnce a podepisuje se sám, nebo jej zapíše jeho doprovod.

Veškeré informace spojené s objednáním služeb či dostupností služeb kontaktujte Vaše personální oddělení. Více informací lze získat na telefonním čísle infolinky 227 027 400. Provozní doba infolinky je Po-Pá 8:00 – 17:00. V případě technických problémů s Vaší Kartou MultiSport volejte Helpline na čísle 776 860 778. Provozní doba Helpline je Po-Ne 8:00 – 22:00.

Kolikrát denně je možné využít kartu MultiSport?
Jak se využívá program MultiSport?
Je možné zařadit do programu nové sportoviště?
Je možné rezervovat lekce, kurty aj. přímo v MultiSport Benefit, např. telefonicky?
Je možné využívat program MultiSport i v Polsku a na Slovensku?
Můžu kartu MultiSport půjčit kamarádovi?
Je možné získat kartu MultiSport pro člena rodiny nebo kamaráda?
Je možné si u Vás kartu objednat e-mailem, či po telefonu?
Je možné kartu objednat individuálně v případě, že nemám možnost zaměstnaneckého benefitu?
Je možné využívání programu přerušit?
Jak je zapojení do programu zpoplatněno?
Je nutné zasílat kartu zpět po skončení platnosti?
Jak je karta doručována?
Ztratil jsem kartu, jak mám postupovat?
Je možné osobní vyzvednutí karty?

Chceš získat další slevy a výhody s kartou MultiSport?
Chceš být informován o novinkách v programu?

 

Zaregistruj se a staň se členem MultiClubu