Menu
Jazyk:

Ochrana osobních údajů

Společnost MultiSport Benefit, s.r.o., se sídlem Praha 4 – Braník, Zelený pruh 95/97, PSČ 14000, IČO: 24715298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 168281, která je správcem osobních údajů a která obdržela souhlas se zpracováním osobních údajů od držitelů karet MultiSport podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, může údaje poskytnuté od držitelů karet MultiSport dále poskytnout níže uvedeným subjektům:

Pravidla cookies

Politika cookies společnosti MultiSport Benefit, s.r.o.

 1. Definice pojmu „cookies“.
  Soubory „cookies“ jsou textové soubory, uložené v zařízeních konečných uživatelů určené k používání internetových stránek. Tyto soubory umožňují rozpoznání zařízení uživatele a tím vhodné zobrazení internetových stránek přizpůsobených dle jeho individuálních preferencí. „Cookies“ obvykle obsahují název internetové stránky, ze které pochází, čas jejich uložení na konečném zařízení a unikátní číslo.
 2. Používání souborů „cookies“.
  Soubory „cookies“ se používají za účelem přizpůsobení obsahu internetových stránek preferencím uživatele a optimalizace využití internetových stránek. Používají se také k tvorbě anonymních (bez osobní identifikace uživatele) souhrnných statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatel používá internetové stránky, což umožňuje zdokonalování jejich struktury a obsahu.
 3. Typy souborů „cookies“.
  Používají se zpravidla dva druhy souborů „cookies“ – „dočasné“ a „trvalé“. První z nich, soubory dočasné, zůstanou na zařízení uživatele pouze do odhlášení z internetové stránky nebo vypnutí internetového prohlížeče. „Trvalé“ soubory zůstávají na zařízení uživatele po dobu určenou v parametrech souborů „cookies“ nebo do momentu jejich ručního odstranění uživatelem.
  Soubory „cookies“ používané partnery operátorů internetových stránek, zejména uživateli internetových stránek, podléhají jejich vlastní ochraně osobních údajů.
 4. Osobní údaje v souborech „cookies“.
  Osobní údaje shromažďované při používání souborů „cookies“ mohou být shromažďované  pouze za účelem vykonávání specifických funkcí pro uživatele. Tyto údaje jsou šifrovány tak, aby se zabránilo jejich přístupu neoprávněným osobám.
 5. Odstraňování souborů „cookies“
  Standardně software sloužící k prohlížení internetových stránek implicitně (nepřímo) připouští umísťování souborů „cookies“ na konečném zařízení. Tato nastavení lze upravit tak, aby bylo možné zablokovat automatické zpracování souborů „cookies“ v nastavení internetového prohlížeče nebo informovat pokaždé, když jsou zaslány na zařízení uživatele. Podrobné informace o možnostech a způsobech práce se soubory „cookies“ jsou dostupné v nastavení software (internetového prohlížeče).
  Omezení používání souborů „cookies“ může ovlivnit některé funkce dostupné na internetových stránkách.

Chceš získat další slevy a výhody s kartou MultiSport?
Chceš být informován o novinkách v programu?

 

Zaregistruj se a staň se členem MultiClubu